Nieuws
Hieronder vinden jullie het ouderbulletin.
Deze wordt ook maandelijks via de mail naar alle ouders en verzorgers verzonden. 

OUDERBULLETIN oktober 2021

Van het MT

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, We gaan genieten van een weekje vakantie. We hebben een goede gestart gemaakt en vooral genoten dat we de laatste weken zonder mondkapjes en afstand houden op school konden zijn. Wel merken we dat het ook weer wennen is. We komen uit een situatie waarin we, met name voor de onderbouw, continu op zoek zijn geweest naar de beste manier om het onderwijs door te laten gaan. Dat betekende veel praktijk op school en ook wat uren theorie achter de computer. Nu we weer terug zijn in de oude situatie en we weer de normale dagen draaien, valt dit soms toch wat tegen. Gelukkig went het snel en merken we ook dat leerlingen vooral met veel plezier naar school komen. Het onderbouwkamp is net achter de rug, wat was dat leuk! We merken dat we veel gemist hebben de afgelopen tijd en dat het fijn is dat dit nu weer kan. Er zullen nog veel meer activiteiten volgen want we hebben nog veel in te halen. Mooi ook om te zien dat leerlingen zich ook beginnen te melden met vragen of we bijvoorbeeld het “uitje naar Amsterdam” nog gaan doen. Nog genoeg te doen dus, nu eerst even vakantie.

Ik wens iedereen een heel fijne herfstvakantie.

Barbara Schimmel

Ziekmeldingen leerlingen

Wij willen u er nogmaals op wijzen, dat afwezigheid van leerlingen telefonisch doorgegeven dient te worden via het telefoonnummer van de absentielijn: 0545- 727005 (en dus niet via de mentor of het algemene telefoonnummer van de school).

NPO plan

Zoals u vast heeft gehoord of gelezen ontvangen alle scholen in Nederland extra geld voor het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Nu krijg je dit geld niet zomaar, je moet vooraf onderzoeken wat er precies gemist is tijdens Corona en wat er hersteld of ontwikkeld moet worden. Hier moet vervolgens een plan op gemaakt worden. Hier zijn we op MaxX voor de vakantie al mee begonnen. We hebben ouders, leerlingen en personeel bevraagd, allerlei (toets) gegevens bekeken en vergeleken en hebben vervolgens een plan gemaakt. Dit plan is op 13-10-2021 definitief goedgekeurd door de MR. Wat kunnen de leerlingen verwachten? Een aantal zaken is al in gang gezet, denk bijvoorbeeld aan de vakken ICT en techniek. Er is extra aandacht voor de leerlingen met Nederlands als tweede taal, een collega volgt hiervoor ook een opleiding. We zijn met de onderbouw op kamp geweest.

Veel moet nog komen, we zijn ook nog maar net begonnen. In grote lijnen gaan we het geld uitgeven aan met name de zaken die gemist zijn. Hierbij kan gedacht worden aan culturele activiteiten, groepsvormende activiteiten en aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerlingen.
 Verder zullen we ons onderwijs blijven ontwikkelen, hiervoor is teamscholing nodig. De medezeggenschapsraad blijft betrokken in de uitvoering van het plan en we zullen u in het ouderbulletin op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de NPOgelden.

Verkeersdag 28 september

Op dinsdag 28 september was er voor de 1e ,2e en 3e jaars leerlingen een verkeersdag. Er waren twee voorstellingen die beide in het teken stonden van de verkeersveiligheid. Een politieagent was aanwezig waar leerlingen terecht konden met hun vragen zoals bijvoorbeeld “Wat kost dat eigenlijk zonder licht fietsen?” en “Wanneer gaat er weer gecontroleerd worden?” Natuurlijk mocht er in de politieauto gezeten worden en werden de handboeien uitvoerig getest. Zelfs de sirene en zwaailichten mochten (even) aan! De politie deelde lichtsetjes uit aan alle leerlingen met de boodschap “Zorg dat je gezien wordt”.

Ook was er een fietsen controle voor alle leerlingen, zodat we de week erop met veilige fietsen op kamp konden gaan.

Schoolkamp 1e en 2e jaars leerlingen

Van 5 tot en met 7 oktober zijn alle eerste- en tweedejaars leerlingen op kamp geweest naar Gelders Groenland in Barchem. De meeste activiteiten (spookspel in het bos, smokkel/douanespel, zwemmen in Lochem) en ook alle maaltijden (ontbijtbuffet, de lunch en het avondeten) waren door de leerlingen zelf voorbereid. We mogen terugkijken op een zeer geslaagd kamp, met als verrassing voor de leerlingen op donderdagochtend nog een roofvogelshow.

Vijvercross 25 oktober

De eerste dag na de herfstvakantie, maandag 25 oktober, houden wij onze jaarlijkse hardloopwedstrijd voor de leerlingen van de klassen 1 en 2. Er zijn als team en ook individueel leuke prijzen te winnen.

Carrousel 26 oktober

Op dinsdag 26 oktober zijn de leerlingen (met uitzondering van de leerlingen die op dinsdag stage lopen) om 12.45 vrij.

Heftrucksimulator

Na de herfstvakantie is de heftrucksimulator weer een aantal weken op MaxX. Dit keer zal deze vooral ingezet worden voor de leerlingen van de derde klassen.

Week van de social media 8 tot en met 12 november

In deze periode zullen we met de leerlingen in de lessen aandacht besteden aan verschillende vormen van social media en dan met name aan de vraag: “Hoe ga ik om met social media?”

Sinterklaas

De bovenbouwklassen vieren Sinterklaas op maandag 29 november, voor de onderbouwgroepen zal dit plaatsvinden op vrijdag 3 december.
Media
  • Ouderbulletin okt.