Nieuws
Hieronder vinden jullie het ouderbulletin.
Deze wordt ook maandelijks via de mail naar alle ouders en verzorgers verzonden. 

OUDERBULLETIN september 2021

Van het MT

Dag ouders, verzorgers,

Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang, fijn om weer met zijn allen op MaxX te zijn. Ondanks dat we de afgelopen maanden te maken hadden met allerlei wisselende omstandigheden hebben wij als school niet stilgezeten en de kans aangegrepen om het een en ander te veranderen.

Wat voorop staat is dat wij een praktijkschool zijn en dat wij dus ook praktijk aanbieden. Toch hebben we hier kritisch naar gekeken. Doen we nog de goede dingen? De wereld om ons heen verandert snel, dit betekent dat ook het werkveld en de uitstroommogelijkheden veranderen. Voor onze leerlingen betekent dit dat er steeds meer andere vaardigheden gevraagd gaan worden. In gesprek met de leerlingen via de leerlingenraad, het bedrijfsleven, de ouders van de MR en het personeel hebben we nagedacht en plannen gemaakt voor een toekomstbestendige MaxX. Dit heeft gezorgd voor een aantal wijzigingen in ons lesprogramma.

Tot vorig schooljaar kregen leerlingen vanaf leerjaar 1 de praktijkvakken (metaal, hout, groen, schilderen, verzorging, horeca, detailhandel) aangeboden die al gericht waren op bepaalde beroepen of uitstroommogelijkheden. We kiezen ervoor om dit nu pas te doen vanaf leerjaar 3. In de eerste twee leerjaren gaan we ons meer focussen op 21ste -eeuwse vaardigheden, zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontdekken wat bij je past en wat je nog moet leren. Vakken als ICT, techniek, wonen en koken staan op het rooster. Daarnaast gaan de leerlingen aan de slag met projectonderwijs en zullen ze ook meer buiten de deur ervaring op gaan doen door bijvoorbeeld met een bekende een dagje mee te gaan naar het werk.

Vanaf leerjaar 3 gaan de leerlingen zich oriënteren binnen de praktijkvakken om aan het eind van het schooljaar een keuze te maken. Ook wordt er in leerjaar 3 gestart met groepsstage onder begeleiding van school, dit ter voorbereiding op een zelfstandige stage (voorheen was dit arbeidstraining).


Ook starten we dit jaar voor leerjaar 1 t/m3 met VTB, vrijetijdsbesteding. Iedere woensdagmiddag worden er activiteiten aangeboden die leerlingen zouden kunnen doen in hun vrije tijd. We merken dat veel jongeren het niet eenvoudig vinden om iets te doen te hebben in hun vrije tijd. Het doel van deze lessen is dat leerlingen op een makkelijke manier met allerlei activiteiten kennis kunnen maken en ze daar waar nodig de weg te wijzen hoe dit aan te pakken wanneer ze dit willen blijven doen.


Voor de bovenbouw is er juist een extra blok theorie toegevoegd omdat we tot de conclusie kwamen dat het ook in die laatste jaren nodig blijft om aandacht te besteden aan vakken als rekenen en Nederlands.
Tijdens de ouderavond zullen de mentoren hier ongetwijfeld op terugkomen en er meer over vertellen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u ze daar ook kwijt.


Ouderavond 21 september

(klas 2b op 23 september)

Op dinsdag 21 september organiseren wij voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen de jaarlijkse ouderavond. Omdat wij niet weten welke (nieuwe) maatregelen in de persconferentie van 20 september aangekondigd zullen worden, zal deze ouderavond online plaatsvinden. Meer informatie over de werkwijze en het tijdstip van aanvang ontvangt u via de mentor van uw zoon/dochter. Let op: de online ouderavond vindt voor klas 2b (mevrouw Kraaijenzank en mevrouw Maas) plaats op donderdag 23 september!


Schoolkamp 1e en 2e jaars leerlingen

Van dinsdag 5 tot en met donderdag 7 oktober gaan de leerlingen van de eerste en tweede klassen op kamp naar Gelders Groenland in Barchem. De voorbereidingen hiervoor, die dit jaar voor het eerst ook voor een deel door de leerlingen gedaan worden, zijn inmiddels in volle gang! Meer informatie over het kamp ontvangt u via de mentor van uw zoon of dochter.

GGD nieuwsbrief maatregelen
In de eerste bijlage bij dit ouderbulletin een nieuwsbrief van de GGD Noord- en Oost-Gelderland over de Corona-maatregelen die gelden bij de start van het schooljaar.

 

Corona gezondheidsmonitor jeugd

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een online vragenlijst over gezondheid en welzijn van leerlingen.

Media
  • Ouderbulletin 1