Onderwijs
Onderwijs op maat
MaxX biedt praktijkonderwijs. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen voor te bereiden op werk of een vervolgopleiding op het mbo. Wij bereiden uw kind voor op een actieve plek in de maatschappij. Iedere leerling krijgt onderwijs op maat, passend bij zijn of haar talenten. Uw kind krijgt dus de ondersteuning die het nodig heeft om te kunnen leren en zich te kunnen ontplooien. Ons onderwijs is niet alleen gericht op intelligentie en schoolprestaties. Wij kijken naar uw kind als individu, naar de talenten, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de persoonskenmerken, de thuissituatie, de werkhouding en de onderwijsleeromgeving. Allemaal aspecten die invloed hebben op hoe uw kind leert en zich ontwikkelt.