Vervolgonderwijs

Uitstroom naar vervolgonderwijs

MBO-Entree opleidingen

Wij stimuleren (en ondersteunen) onze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen.
Bij een aantal leerlingen past het daarbij dat ze ook MBO-leerstof krijgen aangeboden.
Een aantal leerlingen leert daarmee door op een MBO-instelling.
Als uw kind graag naar de MBO-entree opleiding wil, bekijken we samen met uw zoon of dochter en met u wat de mogelijkheden zijn.
Als uw kind wil doorstromen naar het MBO blijft hij of zij in eerste instantie leerling bij MaxX.
Uw kind volgt wel een gedeelte van het onderwijs op de gekozen MBO-opleiding.
De stage wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van MaxX.

De entreeopleidingen bereiden leerlingen voor op functies op de arbeidsmarkt.
Het gaat dan om functies die onder het niveau van de assistentenopleiding van het MBO liggen.