SAMENWERKING

Samenwerkingsverband Slinge-Berkel

In het kader van de Wet Passend Onderwijs is elke school lid van een samenwerkingsverband (SWV).
Dat SWV is verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan leerlingen op scholen in een bepaalde regio en voor de toewijzing van extra begeleidingsmiddelen voor leerlingen die dit nodig hebben.
Plaatsing in het (voortgezet) speciaal onderwijs is pas mogelijk, nadat het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.
MaxX maakt deel uit van het samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Slinge-Berkel telt 14 scholen voor voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs in de zes gemeenten Aalten, Berkelland, Haaksbergen, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk.
Meer informatie vindt u op de website www.swvslingeberkel.nl.

Samenwerking Assink Lyceum en MaxX

De schoolgebouwen van het Assink lyceum en MaxX zijn aan elkaar verbonden en delen een aantal voorzieningen.
We werken daarnaast samen aan projecten zoals onderwijsinnovatie, veiligheid en verkeer.