Theorie
Theorievakken:
Nederlands - Engels - Wiskunde & rekenen - Burgerschap - ICT - Loopbaanoriëntatie - Seksuele voorlichting - Sociale vaardigheden - Vaktheorie (Theorie die hoort bij praktijkvakken) - Verkeer - AVO+ (Een extra theorie uitdaging.)

Hoeveelheid theorie
In de loop van de leerjaren wordt het percentage theorie voor de meeste leerlingen afgebouwd (van 60% naar 15-10%).
Dit geldt niet voor leerlingen die de AVO+ leerroute volgen.
Hiervoor geldt dat gemiddeld 60% van de lestijd wordt besteed aan theorie en gemiddeld 35% aan praktijk.