Stage

Koekel(o)eren

Voor leerjaar 1 en 2 organiseren we voor leerlingen kijkdagen bij verschillende bedrijven en instellingen in de regio waarmee MaxX veel samenwerkt.

Groepsstage leerjaar 3

Voor de 3e jaars leerlingen wordt er een groepsstage opgestart. 
Het is de bedoeling dat leerlingen in een groep naar een bedrijf gaan en kennis maken met stage en het bedrijfsleven.
Het is vooral gericht op het aanleren van bedrijfsvaardigheden zoals: op tijd komen, open staan voor feedback, opdrachten aannemen, vragen stellen en wat er allemaal nog meer bij komt kijken op de werkvloer.
Dit alles is onder begeleiding van een praktijkdocent.
Het is een aanloop naar de individuele stages.

Stagevormen leerjaar 4 en 5

Er zijn 3 vormen van stage in leerjaar 4 en 5:
Oriënterende stage
De eerste stageperiode van ongeveer 10 weken begint meestal met 2 oriënterende stagedagen tot de kerst.
Dit zijn volledige werkdagen.
Na de kerst volgt vaak een langere stageperiode die loopt tot aan de zomervakantie.

Beroepsgerichte stage
In het tweede jaar dat leerlingen op stage gaan, gaat het om 3 tot 4 stagedagen per week.
De stageperiode is verdeeld in 2 periodes van ongeveer 20 weken.
We zoeken dan gericht naar een stageplek op de arbeidsmarkt.

Plaatsingsstage

De leerlingen gaan 3 of 4 dagen naar het bedrijf, waar met grote waarschijnlijkheid een baan uit voort kan komen.
De stageplaats wordt dan omgezet naar een arbeidsplaats en de stageovereenkomst kan dan omgezet worden in een arbeidscontract.
Natuurlijk is dit afhankelijk van verschillende factoren, zoals geschiktheid en beschikbaarheid.
MaxX begeleidt dit proces.
Daarvoor werken wij nauw samen met het bedrijfsleven en met gemeenten.
Jaarlijks verlaat een groot aantal leerlingen uit de eindklassen de school met een baan.