Onderwijskwaliteit

Visie op kwaliteit

Op MaxX vinden we het belangrijk dat we ons ook als school blijven ontwikkelen, zodat we onze leerlingen op de beste manier (blijven) begeleiden.
We stellen onszelf steeds de vraag: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? We reflecteren op ons eigen handelen en veranderen of sturen bij waar nodig.
Om de aandacht hiervoor vast te houden en de kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, werken we met een visie en een koers voor een periode van 5 jaar.
Deze hebben wij vastgelegd in ons visiedocument en ons koersdocument.
Op onze website vindt u de verschillende documenten die wij gebruiken.
Daarnaast maken we elk jaar afspraken over de prioriteiten in het betreffende schooljaar.
Wij werken volgens de plan-do-check-act cyclus (PDCA).
We hebben een intern kwaliteitenteam, dat de teams ondersteunt bij kwaliteitsgericht werken.
De medezeggenschapsraad en de leerlingenraad betrekken wij bij onze aanpak van kwaliteitsbewust werken.

ProZo Onderzoek

Om de kwaliteit van ons onderwijs te blijven verbeteren, is het heel belangrijk voor MaxX om te achterhalen hoe leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen over onze school denken.
Om de twee jaar neemt MaxX het Praktijkonderwijs Zelf Onderzoek (ProZO) af bij leerlingen, ouders, medewerkers en externe partners.
ProZO is het kwaliteitszorgsysteem van, voor en door het praktijkonderwijs.
De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op onze website en op www.scholenopdekaart.nl.
 

Inspectie van het onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van de school. Door op deze link te klikken, komt u bij het inspectieonderzoek.