bestuur
MaxX maakt deel uit van de stichting Achterhoek VO.
De stichting bestuurt zeventien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek.
Het doel van stichting Achterhoek VO is om in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren.
De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij het college van bestuur: mevrouw M.W. van Hattum (voorzitter) en mevrouw A.C. de Visch Eybergen (bestuurder).
Een onafhankelijke Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van het bestuur.
Meer informatie vindt u op www.achterhoekvo.nl.