Uitstroom
Op MaxX helpen we leerlingen om eigen keuzes te maken en te ontdekken waar ze goed in zijn.
Na de schooltijd van uw kind op MaxX zijn er verschillende mogelijkheden.
Een deel van de leerlingen gaat na het praktijkonderwijs direct aan het werk.
Een ander deel stroomt door naar de Entree-opleiding van het MBO, om een vervolgopleiding te doen.
Een klein percentage stroomt uit naar dagbesteding.
Om de kansen op de arbeidsmarkt en bij vervolgopleidingen te vergroten worden er uitgebreide stagetrajecten ingezet.
Ook kunnen leerlingen arbeidsmarktgerichte certificaten behalen.
Nadat leerlingen onze school hebben verlaten, worden ze nog twee jaar gevolgd en bieden we, indien nodig, nazorg en begeleiding.