medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeelsleden.

Wat doet de medezeggenschapsraad? 

De medezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders, personeelsleden en leerlingen, meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid.
Ouders en leerlingen worden vertegenwoordigd door: Manon Dieperink, Kirsten Orriëns en Marco Heerze.
Van het personeel nemen Erwin Nijhuis, Anniek Hillen en Rick Schuttenbeld zitting in de MR. 
Heeft u vragen dan is de MR bereikbaar via mail mrinfo@maxxonderwijs.nl of  via de telefoon van MaxX.