medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en personeelsleden.
De MR heeft invloed op het beleid van onze school.
Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht.
Vanuit de oudergeleding nemen deel: mevrouw Jansen, mevrouw Bruntink. Er is nog een vacature.
Leden vanuit het personeel zijn: mevrouw Waarts (voorzitter), de heer Nijhuis en mevrouw Seynaeve.
U kunt contact opnemen met de MR via mrinfo@maxxonderwijs.nl.