Lestijden

Lestijden

De lestijden zijn afgestemd op de dienstregeling van het openbaar vervoer, zodat leerlingen in principe altijd op tijd in de les kunnen zijn.
Stagetijden wijken af van de schooltijden.


De lestijden zijn:

1e lesuur  08:40 – 09:00 uur 
 2e lesuur  09:00 – 09:45 uur
 3e lesuur  09:45 – 10:45 uur
 pauze   10:45 – 11:00 uur
 4e lesuur  11:00 – 11:45 uur
 5e lesuur  11:45 – 12:45 uur
 pauze   12:45 – 13:05 uur
 6e lesuur  13:05 – 13:50 uur
 7e lesuur  13:50 – 14:50 uur
Het 7e lesuur geldt op maandag, woensdag en donderdag.

 

Weekindeling

We bieden leerlingen zoveel mogelijk structuur en houvast. De start van de weekdagen zien er op MaxX op de volgende manier uit:
Maandag  Start met de eigen mentorgroep 
Dinsdag  Teamstart 
Woensdag  Individuele start – coach/talentgesprekken
Donderdag  Individuele start – coach/talentgesprekken
Vrijdag  Individuele start – coach/talentgesprekken
 

Teamstart

Om de week is er een teamstart. Tijdens de teamstart zijn er bijvoorbeeld presentaties door leerlingen, komen gastsprekers iets vertellen over een bepaald thema of wordt er gewerkt aan teambuilding.

Lesuitval

Bij ziekte of afwezigheid van een van de docenten wordt zoveel mogelijk getracht deze door een collega te vervangen. Alleen in uiterste nood zullen wij een groep niet op school laten komen, dan wel eerder vrijaf geven. Leerlingen zien hun rooster, eventuele wijzigingen of uitval in de Presentis app.

Activiteiten

Excursies en activiteiten zijn leuk én leerzaam. Ieder jaar organiseren we culturele activiteiten, bijvoorbeeld met muziek, dans en kunst.
Op maatschappelijk vlak organiseren 
we excursies en informatiebijeenkomsten.
Per mentorgroep worden er verschillende leuke activiteiten georganiseerd.
En we bieden jaarlijks sportclinics aan. Bij zo’n clinic kan uw 
kind kennis maken met niet alledaagse sporten zoals: rolstoelbasketbal, persluchtduiken, freerunning en schermen.

Daarnaast zijn er jaarlijks enkele grotere sportevenementen zoals de boscross, voetbaldag en een trefbaltoernooi.