Missie en Visies
De missie van MaxX luidt: “MaxX, maak werk van je talent.” Ieder mens heeft talenten, mogelijkheden en capaciteiten om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De omgeving is dynamisch, turbulent en verandert voortdurend. In deze omgeving wil MaxX kwetsbare jongeren hun eigen talenten laten ontdekken en ontwikkelingen, om hen zo tot autonome en zelfverzekerde burgers te laten opgroeien. Wie ben jij, wat wil jij en wat heb je nodig?

MaxX vindt het belangrijk dat mensen regie nemen voor hun eigen leerproces en ontwikkeling. Leren gaat over omgaan met jezelf, de ander en je omgeving.
Talentontwikkeling

Visie op talentontwikkeling

Om talent te ontwikkelen is het belangrijk dat een persoon zich bewust is van wat hij of zij wil leren. Er moet blijvend geïnvesteerd worden in het ontdekken van talenten. Talent ontwikkelt zich door te doen. Hierbij is ondersteuning erg belangrijk. Op MaxX gaan we in gesprek om de talenten in beeld te krijgen en te ontwikkelen.
Onderwijs

Visie op onderwijs

Onderwijs moet zorgdragen voor het veilige klimaat waarin geleerd kan worden. Onderwijs is op een gestructureerde en planmatige manier vormgeven aan het leren. Goed onderwijs zorgt voor uitdaging en maakt gebruik van verschillende strategieën en werkvormen. Van en met elkaar leren gebeurt bij goed onderwijs.
Schoolklimaat

Visie op schoolklimaat

In een prettig klimaat wordt het beste geleerd. De kernwaarden van MaxX staan voor dit klimaat, waarbij voorspelbaarheid en eenduidigheid belangrijk zijn en waar ruimte is voor onderlinge verschillen.